MSL-seminarium

Onsdag 17 november 2010 kl. 14:45 (Obs tiden!)
Dubbelseminarium

Dr Ansgar Simonsson

MSL

ESS - Hur och varför

Sammanfattning
En introduktion till ESS, där jag kommer att börja med att jämföra med andra neutronkällor. Därefter kommer jag säga lite om fysiken, och om varför ESS blir ett så bra komplement till MAX IV. Slutligen en diskussion om några olika tekniska system, och vilka utmaningar man står inför.
(20 min)

och

Dr Anders Källberg

MSL

Jonterapiacceleratorn HIT i Heidelberg


Seminarierummet "Mannerummet"
Manne Siegbahnlaboratoriet
Frescativägen 26
114 18 STOCKHOLM


webmaster@msl.se
2010-11-08